Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, szkolenia konin,szkolenia, szkolenia otwarte, hotel ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, hotel konin, sale szkoleniowe konin, konferencje

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenia otwarte

Komunikacja interpersonalna

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej oraz obowiązujących w niej zasad, a także poznanie możliwości poprawy swojego stylu komunikacji. Szczególnym celem szkolenia jest przekazanie i przećwiczenie wskazówek praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. Dzięki licznym ćwiczeniom, uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uczestnicy: rozwiną swoje kompetencje interpersonalne, nabędą umiejętności odczytywania innych i wyrażania siebie, zostaną uwrażliwieniu na komunikację niewerbalną, rozwiną swoją świadomość komunikacyjną. Komunikacja interpersonalna obejmuje szeroki zakres umiejętności przydatnych każdemu, niezależnie od wieku, płci i profesji. Komunikacja jest procesem porozumiewania się jednostek, grup i instytucji. Jej celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki. Komunikacja interpersonalna jest naturalnym procesem, który przebiega każdego dnia. Pozwala nam nabywać wiedzę, przekazywać informacje, nawiązywać wzajemne stosunki, a także budować określone relacje. Poznanie tego zagadnienia jest warunkiem nawiązywania efektywnych relacji międzyludzkich.

Szkolenie

jeżeli Twoja firma jest za mała i nie posiada działu HR, pomyśl o skonsultowaniu szkoleń z niezależnym ekspertem. Pomoże zaplanować kursy dla pracowników w kontekście strategii rozwoju Twojej firmy.

finanse, szkolenie dla firmy

Hipoteka - sposób zabezpieczenia kredytu na nieruchomości. Bank wpisuje hipotekę na swoją rzecz w dziale IV księgi wieczystej na wypadek sytuacji, gdyby kredyt nie był spłacany. Wtedy bank może przejąć nieruchomość. Jest pierwszy w kolejności do zaspokojenia wierzytelności. Istnieją dwa rodzaje stosowanych przez bank hipotek: zwykła i kaucyjna. Pierwsza wymieniona hipoteka, zwykła określa dokładną kwotę zobowiązania, zaś hipoteka kaucyjna określa najwyższą możliwą kwotę w momencie, gdy nie jest znana dokładna kwota zobowiązania. Jeżeli zabezpieczenie kredytu jest na więcej niż jednej nieruchomości możliwe jest także wystąpienie hipoteki łącznej.

ubezpieczenia, oferta szkolenia dla firm

Bagaż - przedmioty osobistego użytku zwyczajowo zabierane w podróż, takie jak: odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowiące własność ubezpieczającego lub znajdujące się w jego posiadaniu.

szkolenia zamknięte, budowlane

Kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda sytuowana nad nią kondygnacja.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Ucze... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. Korzyści za szkolenia: nabycie unikalnych umiejętności w zakr... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie ki... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel ślesin, konferencje, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, hotel konin, sale konferencyjne,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe

szkolenie zamknięte

Szkolenie: Negocjacje

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest doprowadzenie do sytuacji, w której uczestnicy będą mogli świadomie panować nad przebiegiem procesu negocjacyjnego oraz podejmować optymalne decyzje dla procesu negocjacyjnego i interesu firmy, którą reprezentują. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą również umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania dylematów negocjacyjnych w oparciu o poznane techniki i taktyki, co pozwoli im się cieszyć samym procesem negocjowania.

Program szkolenia

 • Struktura procesu negocjacyjnego: przygotowanie do negocjacji, budowanie relacji w negocjacjach, poznanie partnera negocjacyjnego, hipotezy i propozycje w negocjacjach, zawieranie porozumienia, formalizowanie umowy.
 • Modelowanie procesu negocjacji: strategie negocjacyjne, model negocjacji problemowych i struktura postępowania, komunikacja w negocjacjach, metody wywierania wpływu w procesie negocjacji, triki i taktyki negocjacyjne.
 • Niezbędnik negocjatora: negocjacje, walka, współpraca, podstawowe pojęcia negocjacyjne (pozycja otwarcia, poziom aspiracji, przedział zgodności, dolna linia), ustępstwa w negocjacjach, skutki poszczególnych strategii, czym jest pozycja negocjacyjna, skoro nie jest pozycją siły.
 • Nastawienie na rezultat w negocjacjach: dążenie do osiągania ambitnych celów, budowanie siły, a strategia negocjacji, klimat i otoczenie w negocjcjach, elastyczność a impas w negocjacjach.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, ćwiczenia ustne i pisemne, scenki, nagrania video i omówienie, burza mózgów, wykład.

Szkolenie: Rekrutacja pracowników

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zatrudniania na stanowiska operacyjne i kierownicze. Konstruowania narzędzi takich jak kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej. Poznanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi wzbogacone o czynności dodatkowe np. testy. Poznanie możliwości internetu w rekrutacji.

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

Zatrudniać podwładnych i współpracowników na podstawie określenia potrzeb, opracować profil poszukiwanego kandydata, wybrać trafnie metodę rekrutacji i selekcji, opracować projekt ogłoszenia rekrutacyjnego, skonstruować kwestionariusz rozmowy wstępnej, wykorzystać internet w prowadzeniu rekrutacji, wybrać dodatkowe narzędzia selekcji oraz być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną i określić strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Program szkolenia

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacji.
 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych, procesu rekrutacji i pozyskania pracowników.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
 • Określenie metod rekrutacji pracowników: przegląd popularnych i skutecznych narzędzi.
 • Rekrutacja przez Internet.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Czynności dodatkowe.
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia i konsekwencje.
 • Strategia wynagrodzeń.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Zarządzanie projektami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności monitorowania projektu w oparciu o przygotowany plan, planowania projektu oraz zarządzania czasem i budżetem projektu. Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się i doświadczą, jak budować zespół projektowy oraz jak się z nim efektywnie komunikować. Szkolenie oparte jest przede wszystkim o pracę z case study.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami: czym charakteryzuje się projekt, główne zasady pracy projektowej, trójkąt ograniczeń projektowych, cykl życia projektu, struktura projektu.
 • Planowanie projektu: etapy zarządcze i techniczne projektu, planowanie projektu w oparciu o wykres sieciowy, planowanie od tyłu projektu.
 • Analiza zakresu projektu: wyznaczanie celów projektu, podział prac, produkty projektu.
 • Analiza działań i wykorzystania zasobów w projekcie: analiza budżetu projektu, ścieżka krytyczna projektu, łańcuch krytyczny, analiza wykorzystania zasobów ludzkich w projekcie, planowanie etapów w projekcie.

Metodologia szkolenia

Symulacje i odgrywanie ról, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleniowa

Umowa najmu - powinna określać wysokość czynszu i termin jego zapłaty. Jeśli termin nie zostanie ustalony - czynsz powinien być płacony z góry. I tak: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca.

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Obliczanie opłaty dla domu letniskowego.
Opłata legalizacyjna dla domu letniskowego i garażu wyniesie 25 tys. zł. W tym przypadku współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 1, wielkości obiektu (w) 1. Mnożąc te wielkości przez 500 (podstawową stawkę opłaty) i 50 (podwyższoną opłatę) otrzymujemy opłatę legalizacyjną w wysokości 25 tys. zł.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - obciążenie min. prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego.

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

budynek o palnej konstrukcji - budynek posiadający:

 • ściany nośne wykonane z elementów drewnianych lub
 • pokrycie dachowe z drewnianych gontów, trzciny lub słomy.

sprzęt RTV - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia urządzenia audio-video zasilane wyłącznie z sieci elektrycznej, których zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze, nagrywarki DVD, zestawy HI-FI, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

szkolenia otwarte, budowlane

Beton komórkowy - to materiał budowlany znajdujący szerokie zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym, otrzymany w procesie napowietrzania plastycznej masy cementowej powietrzem lub innymi gazami (napowietrzanie odbywa się najczęściej poprzez dodanie odpowiedniego środka chemicznego - proszku aluminiowego lub środka pianotwórczego) w wyniku czego otrzymany materiał charakteryzuje wysoką porowatość zapewniająca mu wysoką izolacyjność cieplną. Oznaczenia klasy betonu komórkowego 300, 400, 500, 600, 700, 800 - im większy numer, tym twardszy materiał o mniejszej izolacyjności cieplnej. Podstawowe zalety betonu komórkowego to dobra izolacyjność cieplna, stosunkowo niewielki ciężar, łatwość obróbki (cięcie pustaków). Wady to duża absorpcja wody, stosunkowo mała odporność na ściskanie.

Elewacja - to zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacja na której znajduje się główne wejście do budynku nazywana jest elewacją frontową lub fasadą. W projekcie architektonicznym znajdują się rzuty elewacji. Są niezbędne do przedstawienia wielkości i położenia otworów i detali.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, szkolenia konin, sale konferencyjne,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, konferencje