Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. sale konferencyjne, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, hotel ślesin, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, hotel konin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie zamknięte

Ćwiczenia symulacyjne, symulacje

polegają na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań lub czynności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów lub ich symulantów.

Moduł szkoleniowy

element szkolenia stanowiący pewną część całości.

finanse, szkolenie otwarte

Zmiana waluty kredytu - w każdej chwili istnieje możliwość zmiany waluty kredytu, jest to tzw. przewalutowanie kredytu. Sporządzany jest pisemny aneks. Przewalutowanie kredytu wiąże się jednak w większości przypadków z pobraniem przez bank dodatkowej opłaty z tytułu przeprowadzenia takiej operacji. Opłata pobierana jest zgodnie z umową kredytu oraz/lub tabelą opłat danego banku.

ubezpieczenia, szkolenie

Udziały jednostkowe w funduszu - Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, służące do ustalenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu.

szkolenie, budowlane

Certyfikat ZKP - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydawany przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat daje prawo do znakowania towarów symbolem CE, co oznacza, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efekty... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. K... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności prac... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowan... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn

szkolenie

Szkolenie: Rekrutacja pracowników

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze sposobami zatrudniania na stanowiska operacyjne i kierownicze. Konstruowania narzędzi takich jak kwestionariusz rozmowy kwalifikacyjnej. Poznanie zasad współpracy z firmami zewnętrznymi wzbogacone o czynności dodatkowe np. testy. Poznanie możliwości internetu w rekrutacji.

Po szkoleniu uczestnicy powinni umieć:

Zatrudniać podwładnych i współpracowników na podstawie określenia potrzeb, opracować profil poszukiwanego kandydata, wybrać trafnie metodę rekrutacji i selekcji, opracować projekt ogłoszenia rekrutacyjnego, skonstruować kwestionariusz rozmowy wstępnej, wykorzystać internet w prowadzeniu rekrutacji, wybrać dodatkowe narzędzia selekcji oraz być partnerem w procesie rekrutacji prowadzonym przez firmę zewnętrzną i określić strategię wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników.

Program szkolenia

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w procesie rekrutacji.
 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych, procesu rekrutacji i pozyskania pracowników.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wstępna selekcja
 • Określenie metod rekrutacji pracowników: przegląd popularnych i skutecznych narzędzi.
 • Rekrutacja przez Internet.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Czynności dodatkowe.
 • Negocjowanie warunków zatrudnienia i konsekwencje.
 • Strategia wynagrodzeń.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Trening asertywności

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy do zrozumienia czym tak naprawdę jest asertywność i w jakich sytuacjach warto ją zastosować. Ponadto każdy z uczestników będzie mieć możliwość przećwiczenia zachowania kształtującego postawę asertywną. Przedstawione zostaną typowe bariery, które uniemożliwiają zachowanie asertywne oraz sposoby radzenia sobie z tymi postawami.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz w sposób bezkonfliktowy wyrażać własne poglądy i emocje w życiu zawodowym i prywatnym.

Jeżeli chcesz się nauczyć wyrażać własne zdanie w sposób jasny i efektywny nie naruszając praw innych oraz stać się osobą bardziej pewną siebie w kontaktach ze swoimi znajomymi, pracownikami oraz rodziną to zapraszmy na szkolenie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia

Zdobędziesz wiedzę, która sprawi, że ludzie zaczną się z Tobą bardziej liczyć a Ty sam będziesz lepiej rozumieć innych ludzi. Nauczysz się korzystać z języka ciała i wyrażać emocje w sposób zrozumiały dla innych. Dowiesz się jakie są mocne i słabe strony twoich umiejętności komunikacyjnych z ludźmi. Poznasz trzy różne style komunikowania się z ludźmi.

Program szkolenia

 • Wybrane techniki asertywne: Zasady prowadzenia asertywnej komunikacji w kontekście zawodowym i prywatnym. Określanie własnych granic, co mogą a czego nie mogą inni w relacjach ze mną. Technika zdartej płyty i wyrażanie pozytywnych i negatywnych uczyć i informacji.
 • Asertywne komunikaty: Odmowa. Reagowanie na krytykę. Reagowanie na atak. Reagowanie na pochwałę.
 • Różne style komunikacji interpersonalnej: Asertywność. Pasywność. Agresja. Agresja i pasywność, jak sobie z nimi radzić u siebie i innych. Mapa asertywności.
 • Emocje w postawie asertywnej: Budowanie pozytywnych stanów emocjonalnych. Sposoby opanowywania negatywnych emocji.
 • Autocoaching, trening asertywności w życiu codziennym.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie. Burza mózgów. Odgrywanie ról, psychodrama. Symulacje, studia przypadków. Minimum teorii maksimum praktyki. Psychotesty. Miniwykłady. Dyskusje moderowane. Ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Budowa - po zakończeniu realizacji budowy, przed przystąpieniem do użytkowania ukończonego obiektu budowlanego, należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów - uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

finanse, szkolenia otwarte

Rekomendacja T - rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego stanowiąca zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznym ekspozycji kredytowych. Rekomendacja T - reguluje zasady wyliczania przez banki zdolności kredytowej, przez klientów zaciągających kredyty hipoteczne. Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła swoją rekomendację ze względu na zbyt duże rozluźnienie przez banki zasad polityki kredytowej. Rekomendacja ta wprowadza konieczność sprawdzania przez banki wszelkich elementów mogących mieć istotny wpływ na zdolność kredytobiorców zobowiązanych do spłaty oraz obsługi zobowiązań. Przyjmowane parametry powinny być uwzględnianie w formule oceny zdolności kredytowej w wysokościach ustalonych w sposób rzetelny i obiektywny.

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

oferta szkoleń, ubezpieczenia

monitoring - system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu odebrania zgłoszenia przez jednostkę policji lub agencję ochrony mienia.

szkolenie dla firmy, budowlane

Fundament - Element konstrukcyjny stanowiący najniższą warstwę budynku, przekazujący na grunt całość obciążeń budowli. Wykonuje się go z betonu, żelbetu, wmurowuje z cegieł lub kamieni. W budowlach lekkich można zbudować go z drewna. Fundament zapewnia minimalne i równomierne osiadanie budynku czy zabezpieczenie domu przed wilgocią.

Styropian - Lekki materiał (porowate tworzywo sztuczne) wykorzystywany w budownictwie do ocieplania budynku lub wykonywania izolacji akustycznej pomieszczenia.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2016

Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte,szkolenia, konferencje, hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn