Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. konferencje, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia otwarte,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferty szkoleniowe dla firm

Autoprezentacja

Szkolenie dotyczące własnego wizerunku, tego jak prezentować się najkorzystniej wewnętrznie i zewnętrznie i jaki wpływ ma na to nasza postawa życiowa. Szkolenie utrzymane jest w systemie ćwiczeń praktycznych, dzięki obecności wizażystki, która opowie i pokaże jak być postacią nietuzinkową i pełną wdzięku, a jednocześnie profesjonalistą w swojej dziedzinie.

finanse, szkolenia dla firm

Zmienna stopa procentowa - oprocentowanie kredytu, które może zmienić sie w czasie - suma stopy referencyjnej (np. zmieniający się WIBOR czy LIBOR) oraz marży banku.

ubezpieczenia, szkolenie zamknięte

Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - Zamieszczony w OWU wykaz zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.

szkolenia otwarte, budowlane

Izolacja termiczna - To warstwa materiału charakteryzującego się małym przewodnictwem ciepła (wysoką termoizolacyjnością), mocowana do powierzchni przegród budynku. Zazwyczaj warstwa izolacji termicznej mocowana jest po stronie zewnętrznej przegrody, czyli tam gdzie występuje niższa temperatura. Materiałem stosowanym jako izolacja termiczna może być styropian, wełna mineralna lub szklana, a także YTONG MULTIPOR.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowośc... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Ucze... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowan... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. Korzyści za szkolenia: nabycie unikalnych umiejętności w zakr... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efektywnych technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc ucze... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

konferencje, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn,szkolenia, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn

szkolenia dla firm

Szkolenie: Budowanie zespołu

Szkolenie to dostarczy umiejętności, które pozwolą na zbudowanie zespołu opartego na trwałych postawach oraz konstruktywnym wykorzystaniu sytuacji konfliktu. Szkolenie to pozwoli na opanowanie umiejętności niezbędnych do budowania zespołów zadaniowych i pełnienia funkcji ich lidera takich jak: twórcze rozwiązywanie problemów, właściwy wybór członków zespołu, diagnozowanie ról grupowych, planowanie, inicjowanie, budowanie więzi, kontrolowanie, informowanie, wspieranie, wykorzystywanie potencjału członków zespołu, usprawnianie komunikacji w zespole.

Szkolenie: Wywieranie wpływu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oddziaływania na innych poprzez budowanie wiarygodności przekazu i dostosowanie przekazu do odbiorcy. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się w praktyce regułami wywierania wpływu.

Program szkolenia

 • Przekonywanie: wywieranie wpływu na poziomie językowym systemy reprezentacji, wykorzystanie reguł wywierania wpływu w przekazie perswazyjnym, język perswazji w biznesie, pętle neurolingwistyczne w procesie przekonywania, oddziaływanie na poziom tożsamości.
 • Definicje wpływu społecznego: wywieranie wpływu a manipulacja, reguły wywierania wpływu, wywieranie wpływu na gruncie biznesowym.
 • Pytania w procesie wywierania wpływu: rodzaje pytań w procesie wywierania wpływu, poszerzanie perpektywy, oddziaływanie na poziom wartości i tożsamości pytaniami, pobudzanie przekonań z wykorzystaniem pytań, efekt skalowania pytaniami.
 • Kolory osobowości w procesie wywierania wpływu: charakterystyka kolorów osobowości, jak wywierać wpływ na poszczególne kolory osobowości, przekaz racjonalny i emocjonalny, dobór przekazu do koloru osobowości.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Coaching dla menadżerów

Cele szkolenia

Menedżerowie po szkoleniu będą potrafili zadawać pytania pracownikom tak, by z jednej strony pobudzać ich zaangażowanie, ale też oddziaływać na poziom ich tożsamości. Podczas szkolenia nauczymy menedżerów stwarzać warunki, w których pracownicy będą chętnie uczyli się i rozwijali. Menedżerowie zdobędą umiejętności definiowania motywujących celów i zadań dla pracowników oraz posiądą umiejętność wykorzystania różnych narzędzi i modeli coachingowych, aby móc je zastosować w różnych sytuacjach zarządczych.

Program szkolenia

 • Rozmowa coachingowa: struktura i zasada rozmowy, pytania planujące, oceniające problematykę i generujące rozwiązania, etapy procesu coachingowego, indywidualny plan działania.
 • Coaching: coaching jako styl zarządzania, różnice pomiędzy coachingiem operacyjnym a rozwojowym, coaching na linii rozwoju pracownika (instruktaż, szkolenie, coaching, mentoring), podstawowe założenia coachingu, korzyści i ograniczenia dla menedżera wynikające ze stylu coachingowego.
 • Praca w stylu coachingowym: ograniczenia po stronie szefa - organizacji pracownika, korzyści wynikające ze stylu coachingowego dla procesu i całego otoczenia biznesowego, wdrażanie stylu coachingowego w pracy menedżera.
 • Techniki stosowane w coachingu: budowanie relacji w oparciu o teorię kolorów osobowości, wpływ na postawę pracownika w coachingu, trzy poziomy słuchania, zasady formułowania celów i planowanie ich realizacji, pytania poszerzające i otwierające, metoda zadawania pytań, efekt skalowania, poszerzanie perspektywy.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Świadectwo energetyczne - Właściciel lub zarządca danego budynku musi uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej także wówczas, gdy w danym budynku w wyniku przebudowy lub remontu zmieni się jego charakterystyka energetyczna. Nie każdy zatem remont będzie wiązał się z obowiązkiem uzyskania certyfikatu energetycznego, ale tylko taki, który spowoduje zmianę charakterystyki energetycznej. Certyfikat będzie zatem konieczny, jeżeli np. nastąpi wymiana okna w budynku, zmieni się instalacja centralnego ogrzewania czy przeprowadzona zostanie termomodernizacja.

finanse, szkolenia otwarte

Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

szkolenia otwarte, ubezpieczenia

instalacja -

 • instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów i urządzeń służących do dostarczania ciepła za pomocą wody, pary wodnej lub powietrza do pomieszczeń,
 • instalacja elektryczna - układ przewodów i urządzeń mający początek w przypadku budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy lub budynku niemieszkalnego w stadium budowy na złączach kablowych łączących wewnętrzną sieć elektryczną tego budynku z siecią zewnętrzną, albo w przypadku lokalu mieszkalnego w tablicy bezpiecznikowej a koniec w gniazdkach wtyczkowych, włącznikach i wypustach oświetleniowych,
 • instalacja kanalizacyjna - system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych,
 • instalacja wodna - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służący do zaopatrywania w zimną i ciepłą wodę,
 • instalacja gazowa,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacja sieciowa,
 • instalacja antenowa,
 • instalacja monitorująca,
 • instalacja domofonu lub video-domofonu,
 • instalacja solarna.

szkolenie dla firmy, budowlane

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - to przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, ogłaszany w drodze obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2016

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, konferencje, szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, hotel mikorzyn,szkolenia, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin