Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, hotel konin, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, konferencje

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie otwarte

Szkolenie

raport zwykle podsumowuje szkolenie i zawiera wyniki ankiety ewaluacyjnej, opis realizacji programu wraz z zachowaniami uczestników oraz zalecenia, jak dalej zarządzać procesem szkoleniowym.

Edukator

Specjalista w dziedzinie edukacji. Osoba zajmująca się profesjonalnie procesami edukacyjnymi. Nauczyciel, który ukończył kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej dający uprawnienia do prowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli.

finanse, szkolenia otwarte

Kredyt hipoteczny - przeznaczenie - Kredyt hipoteczny musi mieć przeznaczenie na tzw. cele mieszkaniowe. Oznacza to, że powinien być zaciągnięty na cel taki jak: zakup mieszkania, zakup domu, budowa domu, zakup działki, remont mieszkania, remont domu, modernizacja domu, modernizacja mieszkania, adaptacja domu, adaptacja mieszkania. Istnieje jednak możliwość zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, której zabezpieczeniem również będzie hipoteka nieruchomości. W tym przypadku środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Składka (brutto) - kwota, którą musi zapłacić ubezpieczający. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie oraz jednorazowo. W każdą rocznicę polisy (tj. w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częstotliwość opłacania składki.

szkolenia dla firm, budowlane

Obszar oddziaływania obiektu - Odległości budynków na działce budowlanej od granicy z sąsiednią działką budowlaną: 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli:

  • wynika to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • ze względu na rozmiary działki.

Bezpośrednio przy granicy, jeśli istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku.
Pomiar odległości od granicy wykonuje się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.
Nie mogą pomniejszać odległości od granicy działki budowlanej:
  • okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,
  • balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o więcej niż 1,3 m.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z p... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. Korzyści za szkolenia: nabycie ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkol... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowan... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich predyspozycji osobowościowych ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

szkolenia ślesin, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, konferencje, sale szkoleniowe, hotel konin

szkolenie otwarte

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak szczegółowo zaplanować swoje zadanie, aby czas stał się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Jeszcze do niedawna zarządzanie czasem kojarzone było z organizacją czasu w pracy. Dziś już wiemy, że dotyczy on również naszego życia osobistego. Dzięki poznaniu wskazówek, które pomogą w organizacji czasu i wprowadzeniu ich w życie zyskasz większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami w życiu osobistym i zawodowym. Ucząc się zarządzania czasem nabieramy umiejętności rozróżniania ważności i celowości naszych działań.

Szkolenie: Asertywność

Asertywność to niezbędne narzędzie w kontaktach z trudnym klientem, negocjacjach i sprzedaży. To umiejętność nabyta, dzięki, której każdy z nas może świadomie i skutecznie wyrażać swoje poglądy z poszanowaniem innych. Zachowania asertywne to zbiór narzędzi dzięki, którym ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, wartości i poglądy bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie lekceważąc swoich rozmówców.

Szkolenie: Trening radzenia sobie ze stresem

Na szkoleniu poznasz konsekwencje stresu dla życia i nauczysz się radzić sobie z nim. Tematyka szkolenie: pozytywne i negatywne aspekty stresu, prawidłowosci w powstawaniu stresu, źródła i objawy stresu, diagnoza własnego stylu, reagowanie na stres, stres i ciało, techniki relaksacyjne.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie zamknięte

Budowa - jako realizacja obiektu budowlanego jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia inwestycji budowlanej do starosty. Pozwolenie na budowę wydawane jest przez starostę. Może być ono wydane jedynie wówczas, gdy zaprojektowany budynek jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli takiego planu nie ma, to zaprojektowany budynek musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest wydawana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Świadectwo energetyczne - Świadectwa energetyczne mogą dziś wystawiać przede wszystkim osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a także ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o inżynierów z wykształceniem magisterskim, którzy mają uprawnienia do projektowania. Przygotowywana przez Rząd nowelizacja prawa budowlanego umożliwi wystawianie certyfikatów energetycznych także inżynierom budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, a jedynie inżyniera.
Poza inżynierami, którzy mają uprawnienia projektowe, certyfikaty mogą wydawać także osoby, które mają inne wykształcenie magisterskie, jak np. historyczne, dziennikarskie czy prawnicze, i odbyły odpowiednie szkolenia oraz zdały egzamin organizowany przez ministra infrastruktury. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu nie dotyczy jednak osób, które odbyły nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Dodatkowo studia te muszą trwać co najmniej rok.

finanse, szkolenia

Kredyt hipoteczny - wcześniejsza spłata - jest możliwa częściowa lub całkowita wcześniejsza spłata kredytu na każdym etapie. Większość banków pobiera w związku z tym dodatkowa opłatę. Opłata może być związana ze spłatą przed upływem pewnego okresu czasu, albo po przekroczeniu pewnej kwoty. Istnieje możliwość negocjacji opłaty zarówno za częściową jak i całkowitą spłatę kredytu.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.

remont - wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych, wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego.

oferta szkolenia dla firm, budowlane

Płyta fundamentowa - fundament w postaci płyty żelbetowej, stosowany przeważnie w obiektach podpiwniczonych, gdzie poziom wód gruntowych wymaga wykonania wanny szczelnej.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2018

Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, konferencje, hotel ślesin, szkolenia konin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia zamknięte