Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. sale szkoleniowe konin,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, konferencje, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, hotel ślesin, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkoleń

Kwestionariusz

metoda ta służy ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia. Kwestionariusz składa się zazwyczaj z wprowadzenia, zestawu pytań z odpowiedziami i klucza, arkusza wyników.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

GPW - Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem, gdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Cechą GPW jest dematerializacja obrotu, co znaczy, że obrót odbywa się bez fizycznej dostawy papierów wartościowych. Transakcje zawierane są w systemie kursu jednolitego, notowań ciągłych oraz transakcji pakietowych.

oferta szkoleń, budowlane

Lukarna - to pionowe okno wychodzące z dachu, doświetlające poddasze. Stanowi konstrukcję powiązaną z więźba dachową, okrytą własnym daszkiem.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. Korzyści za szkolenia: nabycie ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efekty... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich ... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozw... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe, szkolenia konin,szkolenia, hotel konin, szkolenia ślesin, hotel ślesin, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia otwarte

oferta szkolenia dla firm

Szkolenie: Jak pobudzać zaangażowanie pracowników

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyposażenie menedżerów w praktyczne metody i techniki motywowania swoich pracowników w oparciu o zdiagnozowane wcześniej czynniki wpływające na indywidualną motywację każdego pracownika. Ponadto uczestnicy na szkoleniu nauczą się wpływać na zaangażowanie swoich pracowników w sytuacjach trudnych, wymagających interwencji motywacyjnej. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, iż każdy z uczestników uświadomi sobie, jaki wpływ ma na motywację swoich pracowników.

Program szkolenia

 • Wpływ menedżera na poziom motywacji pracowników: relacje z pracownikami i ich wpływ na motywację, reakcje w trudnych sytuacjach, dobór i delegowanie zadań, model idealnego menedżera w oczach pracowników, komunikacja z pracownikami, budowanie zespołu i codzienna praca operacyjna.
 • Identyfikacja motywatorów wpływających na zaangażowanie pracownika: kwestionariusz, dostrzeganie różnic w potrzebach pracowików, ocena poziomu motywacji pracownika, identyfikacja motywatorów krótko i długookresowych, sygnały zmiany poziomu zaangażowania pracownika.
 • Pozytywny wpływ własnej automotywacji menedżera na pracowników: w poszukiwaniu indywidualnej motywacji, pętle wspierające i ograniczające ich wpływ na motywację menedżera, techniki wizualizacji sukcesu, refleksja nad własnym poziomem zadowolenia w różnych obszarach życia, skuteczne sposoby wzmacniania automotywacji, indywidualny plan działania.
 • Narzedzia motywacyjne szefa: słuchanie i docenianie pracowników, model motywującej informacji zwrotnej, wykorzystanie komunikatu typu JA w informacji zwrotnej, motywujące przemówienie podczas zebrań, narzędzie stymulowania zaangażowaniem pracownika.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, symulacje i odgrywanie ról, ćwiczenia praktyczne, praca zespołowa, sekwencje teoretyczne.

Szkolenie: Trening kreatywności

Szkolenie jest skierowane do osób, które pragną wyjść poza schematy i rozwinąć swoje twórcze myślenie. Trening szczególnie polecamy osobom zarządzającym oraz zespołom pracowniczym, a także kierownikom kreatywnym, osobom odpowiedzialnym za reklamę, copywriterom. Celem szkolenia jest nauka nowego, twórczego i pozytywnego podejścia do codziennych wyzwań. Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poznanie technik wspomagających kreatywne myślenie, umiejętność otwartego wyrażania swoich pomysłów. Kreatywność jest umiejętnością, którą można rozwijać poprzez trening. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego celem jest ćwiczenie tej niezwykłej kompetencji. Czasem ta jedna złota myśl może być początkiem wielkiego sukcesu firmy. Wystarczy przypomnieć znane powiedzenie, że dobry pomysł, to więcej niż połowa sukcesu.

Program szkolenia

 • Trening kreatywności indywidualnej i grupowej,
 • Istota kreatywności,
 • Metody pobudzania twórczego myślenia,
 • Czynniki wpływające na kreatywność,
 • Proces i techniki podejmowania decyzji,
 • Bariery.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie otwarte

Umowa najmu - nie musi mieć formy pisemnej, ale jeśli dotyczy najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok, powinno się ją sporządzić na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się, że została zawarta na czas nieoznaczony.

finanse, szkolenie otwarte

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

szkolenia, ubezpieczenia

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

oferta szkoleniowa, budowlane

Kondygnacja - Tak nazywana jest pozioma część budynku wydzielona po podstawie położenia wysokościowego, oddzielona od pozostałych kondygnacji stropami. Za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pomieszczenia mieszkalne oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m. Rozróżniamy kondygnacje nadziemne i podziemne (gdy więcej niż połowa wysokości w świetle znajduje się poniżej poziomu terenu).

Samowola budowlana - to:

 • budowa lub rozbudowa budynku albo innego obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę,
 • istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę,
 • wybudowanie obiektu budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2016

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, konferencje, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, hotel mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia konin,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin