Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, hotel konin, hotel mikorzyn, hotel ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, konferencje,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferty szkoleniowe dla firm

Mediacje i rozwiązywanie konfliktów

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom tematu mediacji oraz nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje. Mediacja, rozumiana jako wspieranie stron w dochodzeniu do obopólnie satysfakcjonującego porozumienia, jest procesem dobrowolnym i poufnym. Jest procesem, w którym wszystkie decyzje należą do uczestników, co pozwala na tworzenie unikalnych, indywidualnych rozwiązań. Stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych sposobów rozwiązywania sporów. Rozróżnienie i nazwanie przyczyn konfliktu, oddzielenie meritum sprawy od osób jest podstawą uczciwego, jasnego i dobrego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Każdy z nas posiada, lepiej lub gorzej wykorzystywane, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Warsztaty uczą sposobów radzenia sobie z sytuacjami niezgodności, braku komunikacji, pokazują jak rozmawiać, by osiągnąć porozumienie. Warsztaty są skonstruowane w taki sposób, by wiedza teoretyczna w połączeniu z praktycznym doświadczeniem przekładała się bezpośrednio na umiejętności, które mogą być wykorzystane w życiu. W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy: zdobędą wiedzę dotyczącą skutecznego prowadzenia mediacji jako metody rozwiązywanie konfliktów, nabędą praktyczne umiejętności radzenia sobie z konfliktem za pomocą mediacji, nauczą się być efektywnym i bezstronnym mediatorem, posiadają wiedzę i umiejętności do rozwiązania konfliktu między stronami, nauczą się zadawać odpowiednie pytania i wyłaniać interesy obu stron, nauczą się odnotowywać swoje odkrycia i zapewnić, że strony konfliktu wzajemnie rozumieją swe interesy, posiądą umiejętności negocjacyjne, tak by wspierać skonfliktowane strony w osiągnięciu porozumienia, uzgodnieniu rozwiązania i zaangażowania się w to rozwiązanie.

Negocjacje kupieckie

Są to warsztaty dla osób mających nieustanny kontakt ze sprzedawcami. Prowadzący uczą jak radzić sobie z presją i zagrywkami sprzedawców, jak nie ulec sugestiom i uwodzeniu handlowca. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także jak rozpatrywać przedstawiane im oferty, tak by wybrać najkorzystniejszą dla firmy. Dzięki tym zajęciom uczestnik będzie wiedział jak poradzić sobie z natrętnym sprzedawcą.

finanse, szkolenie otwarte

Pożyczka hipoteczna - Środki pieniężne z pożyczki hipotecznej mogą zostać w całości przeznaczone na dowolny cel, także cele mieszane np. na spłatę pozostałego innego kredytu hipotecznego, na konsolidację zobowiązań finansowych, zakup nieruchomości lub samochodu, imprezę rodzinną, wakacyjny wyjazd czy edukację dzieci.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

OC - Odpowiedzialność cywilna - ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo.

szkolenie dla firmy, budowlane

Żelbet - Tak nazywa się elementy konstrukcyjne wyprodukowane z betonu wzmocnionego stalą, która poprawia jego wytrzymałość. Wykorzystywany jest m.in. do wykonywania nadproży, stawiania ław fundamentowych i konstrukcji stropów.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efekty... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności ... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. K... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odp... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Ucze... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte,szkolenia, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, konferencje, szkolenia konin, sale konferencyjne

szkolenia zamknięte

Szkolenie: Zadania nowoczesnego działu HR

Korzyści dla uczestników szkolenia

Przewidywanym efektem sumarycznym będzie powiększenie indywidualnej efektywności w sytuacjach zawodowych i wstępne określenie kierunków działań w celu stworzenia zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z prezentowanymi na zajęciach metodami i różnymi wariantami realizacji zadań polityki personalnej. Uczestnicy ustrukturalizują informacje oraz praktyczne doświadczenia związane z działaniami HR.

Profil uczestników: szkolenie przeznaczone jest dla kadry działów HR.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności wspomagających skuteczne realizowanie podstawowych zadań działu HR, zdobycie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania pracą.

Program szkolenia

 • Zintegrowany system kompetencji w firmie.
 • Powiązanie misji, wizji firmy z praktyką polityki personalnej firmy.
 • Przeniesienie celów i założeń polityki personalnej w zakresie głównych zadań i kompetencji z poziomu strategicznego na poziom taktyczny i operacyjny.
 • Planowanie zatrudnienia, przedstawione zostaną podstawowe metody planowania zatrudnienia w tym znaczenie oraz narzędzia i techniki analizy stanowisk pracy, opisu stanowisk pracy i zakresu odpowiedzialności.
 • Rekrutacja i selekcja, omówione zostaną najważniejsze formy rekrutacji oraz efektywność ich stosowania. Zaprezentowany zostanie szczegółowo cykl procesu selekcji i doboru kandydatów oraz zalety i wady rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Wynagrodzenia i motywowanie, przedstawiony zostanie przegląd różnych form wynagradzania w tym w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Omówione zostaną także najbardziej typowe systemy wynagrodzeń oraz elementy motywacji pozapłacowej.
 • Oceny okresowe, omówione zostaną cele oraz kryteria ocen okresowych pracowników, najbardziej typowe techniki ocen, ich zalety i wady.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy, zaprezentowane zostaną sposoby planowania szkoleń w firmie oraz ich oceny efektywności w tym rola i zadania jednostki ds. doskonalenia zawodowego pracowników.
 • Tworzenie i budowa zintegrowanych systemów kompetencji i systemów kompetencyjnych w firmie.
 • Organizacja oceny personelu w oparciu o wybrane techniki.
 • Zagadnienia strategiczne.
 • Audyt personelu.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel szkolenia

Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb związanych z zatrudnianiem, technik rekrutacji i selekcji, oceny i wynagradzania pracownikow oraz planowania rozwoju kadry. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie praktycznych umiejętności komunikowania, postępowanie z ludźmi i wpływania na prawidłowy rozwój stosunków międzyludzkich w firmie.

Program szkolenia

 • Polityka kadrowa, jej cele i zadania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi jako strategia i praktyka
 • Analiza pracy podstawą do rozwoju kompetencji, umiejętności i osobowości pracowników
 • Warunki efektywnych działań pracowników
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Kierowanie przebiegiem pracy i rozwojem pracowników
 • Umiejętności interpersonalne jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenie dla firmy

Nabycie i utrata własności - Własność to prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. Przede wszystkim właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Granicami korzystania z rzeczy są przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie danej własności. Własność - jako cywilne prawo podmiotowe zbywalne - powstaje, przechodzi na inne podmioty oraz wygasa. Zmiany w prawie własności następują na podstawie zdarzeń prawnych, z którymi obowiązujące przepisy wiążą wyraźnie skutek w postaci powstania, przejścia lub wygaśnięcia własności. Kwestia nabycia, przejścia i utraty prawa własności jest regulowana przez wiele gałęzi obowiązującego prawa. Do zdarzeń tych dochodzi zatem nie tylko na podstawie regulacji cywilnych, ale również administracyjnych, a nawet karnych.

finanse, oferta szkoleń

Pożyczka - Pożyczka to środki udostępniane pożyczkobiorcy na dowolny cel. Pożyczek mogą udzielać zarówno banki, instytucje finansowe, a także osoby prywatne.

szkolenia, ubezpieczenia

wartość nowa - wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:

 • dla lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego - wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub odbudowy określona zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych stosowanych w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
 • dla ruchomości domowych lub stałych elementów stanowiących samodzielny przedmiot ubezpieczenia - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu.

szkolenia zamknięte, budowlane

Zaprawa murarska - Mieszanina co najmniej jednego nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, czasem z dodatkami i/lub domieszkami, przeznaczona do wykonywania, łączenia i spoinowania muru. Zaprawa murarska może być wykonywana na budowie lub być fabrycznie przygotowaną mieszanką do zarobienia wodą. W zależności od przeznaczenia i sposobu wykonania muru wyróżnia się zaprawy ogólnego przeznaczenia (zwykłe), zaprawy do cienkich spoin, zaprawy lekkie, itp.

Element nadprożowy - Poziomy, płaski lub sklepiony element konstrukcyjny (najczęściej belka), na którym opiera się wyższa część ściany nad otworami. Umieszcza się go nad drzwiami czy oknami, ma za zadanie przenosić obciążenie ze ściany nad otworem na ściany po jego bokach.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. sale konferencyjne, konferencje, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, szkolenia konin,szkolenia, szkolenia otwarte, hotel ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe