Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, hotel ślesin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenia

Szkolenie kadry

szkolenia dla pracowników umożliwiają im lepiej rozumieć mechanizmy rządzące firmą, w której pracują, a w konsekwencji zwiększają ich efektywność. Praktyczne szkolenie jest dla każdego pracownika dużo więcej warte niż wszelkie wykłady. Zakres wiedzy praktycznej, którą możemy zdobyć zarówno na szkoleniach otwartych jak i zamkniętych jest naprawdę szeroki, począwszy od szkoleń zarządzania czasem, poprzez szkolenia finansowe, szkolenia ze sprzedaży, szkolenia menedżerskie skończywszy na wysoce specjalistycznych szkoleniach dla trenerów.

finanse, szkolenia

Kurs walutowy - cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy, sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, należy podkreślić że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

ubezpieczenia, szkolenia

Europejski Komitet ds. Ubezpieczeń - Europejski Komitet Ubezpieczeń (CEA) jest organizacją zrzeszającą narodowe związki ubezpieczycieli z państw Unii Europejskiej oraz kilku innych wybranych krajów.

szkolenia otwarte, budowlane

Mur szczelinowy - Zwany też trójwarstwowym, składa się z warstwy wewnętrznej konstrukcyjnej, zewnętrznej izolacyjnej i pozostawionej między nimi szczeliny, w której znajduje się materiał termoizolacyjny.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnyc... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odpowiednią jakość zarządzania, a co za tym idzie, osiąganie w... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich predyspozycji osobowościowych ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efekty... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku pop... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel ślesin, szkolenia otwarte, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia ślesin

szkolenia otwarte

Szkolenie: Sztuka negocjacji

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menadżerów, od których znajomość aspektów psychologicznych zależy sukces organizacji, a także do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, negocjatorów i kierowników. W szkoleniu mogą wziąć również osoby zainteresowane tematyką negocjacji.

Cel szkolenia

celem szkolenia jest poznanie psychologicznych aspektów negocjacji i rozmów z klientem. Znajomość technik negocjacyjnych ułatwia komunikację i jest niezbędne, gdy mamy do czynienia z różnicą interesów. W większości przedsiębiorstw są to sytuacje codzienne, podczas rozmów z klientami, dostawcami czy urzędami. Szkolenie dostarczy wiedzy z zakresu umiejętnego znajdywania kompromisu pomiędzy stronami, przy jednoczesnym wynegocjowaniu jak najlepszych warunków dla siebie. Ważne jest również nabycie umiejętności efektywnego przygotowania się do rozmów i ustalenie swojej pozycji. Prezentowane techniki negocjacyjne będą pomocne w znalezieniu rozwiązania nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Tematyka szkolenia

 • Sztuka przygotowania się do negocjacji.
 • Analiza sytuacji kontrpartnera.
 • Wybór strategii i technik negocjacyjnych.
 • Praktyczne wykorzystanie technik negocjacyjnych na co dzień.
 • Określenie celu, pozycji minimalnej i pożądanej w negocjacjach.
 • Jak kontrolować sytuację w trakcie trwania negocjacji.
 • Jak wybrnąć z niedogodnej pozycji.
 • Negocjacje indywidualne i grupowe.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, takimi jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, studium przypadków. Całość poparta jest wykładami o charakterze teoretycznym.

Szkolenie: Ubezpieczenie majątkowe w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z ryzykami pojawiającymi się w działalności firmy i możliwości ochrony przed nimi poprzez ubezpieczenie. Szkolenie ma na celu uzmysłowienie faktu, że ubezpieczeń nie należy traktować jako dodatkowego kosztu, ale jako zabezpieczenia w sytuacji niekorzystnej dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy różnych działów różnych szczebli, przedsiębiorcy.

Program szkolenia

Ryzyko w przedsiębiorstwie. Podstawowe informacje z zakresu działalności ubezpieczeniowej. Po co istnieją ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń majątkowych wykorzystywanych w firmie (ubezpieczenia OC, techniczne, ogniowe, od utraty zysku, NNW, komunikacyjne, od kradzieży itd.)

Szkolenie: Public Relations

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm oraz instytucji, którzy nie są specjalistami w zakresie PR a z racji swoich obowiązków powinni rozumieć zasady kreowania wizerunku, znaczenie działań Public Relations dla organizacji, czy otoczenia itp. W szkoleniu powinni wziąć udział także Ci, którzy ją reprezentują w kontaktach z mediami bądź do których media zwracają się z prośba o informacje.

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych dla niewielkich grup, jak również liczniejszych audytoriów. Zrozumienie przez uczestników dlaczego opinia różnych środowisk o organizacji jest tak ważna. Przekazanie wiedzy dotyczącej podstaw tworzenia wizerunku oraz podstawowych umiejętności, które pozwolą ten wizerunek kreować świadomie i zgodnie ze strategią organizacji. Przygotowanie uczestników do efektywnych, profesjonalnych kontaktów z przedstawicielami mediów.

Program szkolenia

 • Podstawowe definicje i zasady.
 • Public Relations.
 • Dobór osób odpowiedzialnych za poszczególne rodzaje działań i ich umocowanie w organizacji.
 • PR codzienny i specjalny np. sponsoringi, działania charytatywne itp.
 • Współpraca z ośrodkami opiniotwórczymi, mediami itp.
 • Niezbędne przygotowania, określanie strategii i przekładanie jej na poszczególne działania.
 • Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysem.
 • Badanie rezultatów i wyciąganie z nich wniosków.
 • Wizerunek organizacji
 • Wizerunek osobisty w tym umiejętne kreowanie spójnego wizerunku osobistego i jego wpływ na obraz organizacji.
 • Trening w zakresie mediów i podstawy sztuki prezentacji i autoprezentacji.
 • Wiedza i umiejętności potrzebne osobom kontaktującym się z mediami i występującym w nich, przygotowywanie informacji prasowych itp.
 • Wpływ sposobu komunikowania się na wizerunek firmy.
 • Techniki prezentacji, efektywne wykorzystanie dostępnej technologii i własnych możliwości.
 • Sposoby i powody nawiązywania kontaktów z mediami.
 • Przedstawianie myśli i spraw z uwzględnieniem sposobu przekazywania i specyfiki odbiorców.

Metodologia stosowana na szkoleniu

Nauka poprzez doświadczenie, odgrywanie ról, psychodrama, symulacje, studia przypadków, miniwykłady, ćwiczenia w grupie i praca indywidualna.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia zamknięte

Samowola budowlana - legalizacja - Pierwszym i bardzo ważnym dokumentem, który musi przedstawić właściciel, chcący zalegalizować samowolę budowlaną, jest zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takiego planu w gminie nie ma, to właściciel samowoli musi przedstawić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedstawienie tych dokumentów konieczne jest do stwierdzenia, że wybudowany obiekt nie narusza przepisów o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz że na terenie, na którym został wzniesiony, przewidziana jest zabudowa, którą on reprezentuje, czyli np. jednorodzinna, przemysłowa.

Samowola budowlana - legalizacja - Jeżeli w trakcie postępowania legalizacyjnego zostanie ustalone, że legalizowany obiekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestor złożył odpowiednie dokumenty oraz uiścił opłatę legalizacyjną - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może zalegalizować samowolę budowlaną. W tym celu powinien wydać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została już zakończona.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Zastaw rejestrowy - rodzaj zastawu, który jest zgłaszany do rejestru prowadzonego przez sądy rejestrowe. Dodatkowo właściciel zastawianego przedmiotu może nim dysponować. Zastaw rejestrowy jest najczęściej stosowaną formą zabezpieczania kredytów samochodowych.

szkolenia, ubezpieczenia

prace budowlano-montażowe - prace, zarówno stałe, jak i tymczasowe, przygotowawcze i pomocnicze, związane z wykonaniem obiektu budowlanego lub obiektu montażowego, jak również ich rozbudową, odbudową, nadbudową, przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką lub demontażem w całości lub w części, wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich realizacji materiałami (w szczególności materiałami budowlanymi), maszynami, urządzeniami i instalacjami (lub ich częściami), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, wyszczególnionymi w kontrakcie, w tym dostarczonymi przez zleceniodawcę/inwestora, o ile zostały objęte umową ubezpieczenia.

graffiti - napisy, rysunki lub symbole zamieszczane w sposób niezgodny z przepisami prawa i wbrew woli Ubezpieczonego na elewacji, oknach, drzwiach zewnętrznych lub dachach ubezpieczonego mienia, a także ich zabrudzenie farbą lub inną substancją barwiącą.

oferta szkoleń, budowlane

Użytki rolne - to grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami.

Kubatura - to mierzona w [m3] powierzchnia pomieszczenia liczona po wewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość pomieszczenia liczoną od podłogi do spodu stropu czy stropodachu. Metoda obliczeniowa jest analogiczna dla każdego pomieszczenia w budynku. Kubatura budynku to suma kubatur pomieszczeń, które się w nim znajdują.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2018

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin,szkolenia, hotel mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, hotel ślesin, konferencje