Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, konferencje, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, hotel ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia ślesin,szkolenia

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenia zamknięte

Coach

osoba, trener, szkolący metodą coachingu

Coaching

przyjazna metoda rozwojowa, w której coach koncentruje się na wydobywaniu i wspieraniu tego, co najlepsze w pracowniku, a nie na przekazywaniu wiedzy. Jest on szczególnie cenny, gdy ktoś podejmuje nowe wyzwania, musi przejść przez okres zmian lub pokonać jakieś trudności. Profesjonalny coaching pomaga pracownikom w realizacji celów w życiu zawodowym i osobistym, a organizacjom w osiąganiu rezultatów poprzez rozwój ludzi i zespołów.

finanse, szkolenia dla firm

Hipoteka - Hipoteka jest podstawowym i najchętniej akceptowanym przez banki zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi (czyli np. bankowi) zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia kredytu. Powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po spłaceniu kredytu. Hipoteką można obciążyć prawo własności nieruchomości (w tym także gruntów), spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do użytkowania wieczystego, prawo do domu jednorodzinnego (w spółdzielni mieszkaniowej).

ubezpieczenia, szkolenia dla firm

Pośrednik ubezpieczeniowy - Agent ubezpieczeniowy lub broker ubezpieczeniowy.

szkolenia, budowlane

Jętka - poziomy element konstrukcji dachu, mający na celu przede wszystkim przenoszenie sił na krokiew symetryczną, jest elementem poddawanym ściskaniu. Inne nazwy bont, bant.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowośc... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Uczestnika i organizacji, po szkol... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku pop... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efektywnych technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc uczestników poprzez to instrumenta... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, szkolenia otwarte, szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, konferencje, szkolenia dla firm, hotel mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn

szkolenie

Szkolenie: Budowanie zespołu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, skutecznego budowania zespołu, rozwijanie umiejętności współpracy w celu rozwijania potencjału grupy. Uczestnicy przejdą szkolenie skutecznej organizacji pracy zespołu oraz poznają metodykę grupowego rozwiązywania problemów.

Szkolenie polecane dla osób przygotowujących się do pełnienia stanowisk kierowniczych, zarządzających zespołem, chcących poprawić swoją skuteczność.

Korzyści ze szkolenia

Poznania metod rozwiązywania konfliktów i wprowadzania konstruktywnej atmosfery do realizacji projektów i celów. Wykorzystania i świadomego stosowania ról w grupie. Zwiększenia świadomości prawidłowej komunikacji jako filaru porozumienia w zespole. Poznanie narzędzi i ćwiczeń do budowy skutecznego zespołu.

Program szkolenia

 • Budowa skutecznego zespołu.
 • Cykle pracy zespołowej.
 • Fazy rozwoju grupy, zanim grupa stanie się zespołem, jak poznać, że grupa jest zespołem.
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów dla efektywności zespołu.
 • Czym jest optymalna komunikacja w zespole.
 • Czynniki utrudniające komunikację w zespole.
 • Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu i udzielanie informacji zwrotnych.
 • Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów.
 • Znaczenie wspólnoty celów, przepływu informacji, elastycznośc, jasnych oczekiwań.
 • Generowanie skutecznych działań adekwatnych do fazy grupowej.
 • W jaki sposób udzielać informacji zwrotnej aby okazała się ona czytelna, przejrzysta.
 • Style zachowania, role grupowe i poczucie współodpowiedzialności.
 • Role grupowe związane z realizacją zadań.
 • Znaczenie automotywacji w osiąganiu celów.
 • Znaczenie skutecznego osiągania celów zespołowych.
 • Skuteczne motywowanie i nastawienie na osiąganie celów.
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole.
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów.
 • Rola burzy mózgów i otwartości w przezwyciężaniu problemów.
 • Wybrane zachowania utrudniające dobre funkcjonowanie zespołu.

Metody szkoleniowe: wykłady, prezentacje, dyskusje, ćwiczenia, praca indywidualna w parach i grupach.

Szkolenie: Ubezpieczenie majątkowe w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z ryzykami pojawiającymi się w działalności firmy i możliwości ochrony przed nimi poprzez ubezpieczenie. Szkolenie ma na celu uzmysłowienie faktu, że ubezpieczeń nie należy traktować jako dodatkowego kosztu, ale jako zabezpieczenia w sytuacji niekorzystnej dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy różnych działów różnych szczebli, przedsiębiorcy.

Program szkolenia

Ryzyko w przedsiębiorstwie. Podstawowe informacje z zakresu działalności ubezpieczeniowej. Po co istnieją ubezpieczenia. Rodzaje ubezpieczeń majątkowych wykorzystywanych w firmie (ubezpieczenia OC, techniczne, ogniowe, od utraty zysku, NNW, komunikacyjne, od kradzieży itd.)

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenia dla firm

Lokal mieszkalny - użytkowy - Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Definicję tę stosuje się odpowiednio do samodzielnego lokalu wykorzystywanego zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, np. cele użytkowe. Lokalem użytkowym jest w takim razie izba lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, które są przeznaczone do realizacji celów użytkowych, np. prowadzenia działalności gospodarczej, składowania i magazynowania towarów. Spełnienie wymienionych wymagań dla obu typów lokali musi zostać potwierdzone przez starostę zaświadczeniem. Wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego może nastąpić po dopuszczeniu do użytkowania budynku, w którym lokal ten jest usytuowany.

finanse, oferta szkoleniowa

Kredyt hipoteczny - przeznaczenie - Kredyt hipoteczny musi mieć przeznaczenie na tzw. cele mieszkaniowe. Oznacza to, że powinien być zaciągnięty na cel taki jak: zakup mieszkania, zakup domu, budowa domu, zakup działki, remont mieszkania, remont domu, modernizacja domu, modernizacja mieszkania, adaptacja domu, adaptacja mieszkania. Istnieje jednak możliwość zaciągnięcia pożyczki hipotecznej, której zabezpieczeniem również będzie hipoteka nieruchomości. W tym przypadku środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Ocena zdolności kredytowej klienta - Analiza ma wykazać, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zadłużenie. Chodzi o zbadanie, czy dochody wnioskującego o kredyt są wystarczające, by pokrył koszty związane z utrzymaniem rodziny oraz regularną spłatę rat. Dlatego też przy analizie banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu kredytobiorcy, ale i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, koszty utrzymania mieszkania i samochodu oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, czy alimenty). Po przeprowadzeniu analizy, bank wyda decyzję, która jeśli jest pozytywna oznacza zgodę na udzielenie kredytu albo w przypadku odmownym zaproponuje zmianę wysokości i okresu kredytowania.

szkolenie zamknięte, ubezpieczenia

nakłady adaptacyjne - koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez Ubezpieczonego na dostosowanie najmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

szkolenia zamknięte, budowlane

Europejska aprobata techniczna - Zaświadczenie o dopuszczeniu materiału budowlanego do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wydaje się je na wyroby, na które nie ma zharmonizowanej normy europejskiej lub nie istnieje uznawana prze Komisję Europejską krajowa specyfikacja techniczna. EAT udzielana jest na 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2016

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale konferencyjne, hotel konin, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje,szkolenia, szkolenia konin