Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia konin

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkolenia dla firm

Rozwiązywanie problemów i sytuacji konfliktowych

Szkolenie uczy jak rozróżniać granice w sobie i w innych ludziach. Uczestniczy nauczą się jak generować alternatywy w sytuacjach pozornie bez wyjścia. Celem szkolenia jest pozbycie się negatywnych emocji, ograniczających przekonań i myśli. Uczy jak eliminować z życia lęki i stresy oraz jak maksymalnie korzystać z tego, co nas otacza. Uczestnicy poznają metody postępowania w sytuacji konfliktowej.

Kompetencje społeczne

inaczej nazywane interpersonalnymi.To umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji własnych celów w kontaktach ze współpracownikami, podwładnymi, klientami. To właśnie one decydują ostatecznie o możliwości spożytkowania kompetencji osobistych w komunikacji z innymi.

finanse, szkolenia

Transakcje bezgotówkowe - Transakcje bezgotówkowe to transakcje polegające na regulowaniu należności za pomocą karty za dokonane zakupy. Od transakcji bezgotówkowych kartą zwyczajowo nie są pobierane prowizje.

ubezpieczenia, oferta szkoleń

Pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile.

szkolenia zamknięte, budowlane

Ściana fundamentowa - to ściana murowana lub żelbetowa oparta na ławie, będąca elementem podpierającym mur do poziomu posadzki parteru. Wlicza się w to również ściany piwnic.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowanie narzędzi gwarantujących odp... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. K... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia biura, księgowości i finansów. Poznanie swoich predyspozycji osobowościowych ... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkolenie koncentruje się na efektywnych technikach, narzędziach i zachowaniach, prowadząc ucze... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności prac... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, sale konferencyjne,szkolenia, konferencje, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia konin

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Sztuka profesjonalnej obsługi klienta

Podczas szkoleń nauczymy Cię jak skutecznie i profesjonalnie badać i zaspakajać potrzeby wymagających klientów. Jak dostroić się do swojego rozmówcy, kiedy i jakich argumentacji użyć do odpowiednich typów klienta, by poczuł się miło, komfortowo i bezpiecznie. Dzięki tym zabiegom uzyskasz szacunek i autorytet w oczach swojego klienta. W związku z coraz to większą konkurencją każdy z nas dba o jak najlepszy serwis dla naszych klientów.

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak szczegółowo zaplanować swoje zadanie, aby czas stał się Twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Jeszcze do niedawna zarządzanie czasem kojarzone było z organizacją czasu w pracy. Dziś już wiemy, że dotyczy on również naszego życia osobistego. Dzięki poznaniu wskazówek, które pomogą w organizacji czasu i wprowadzeniu ich w życie zyskasz większą kontrolę nad wykonywanymi zadaniami w życiu osobistym i zawodowym. Ucząc się zarządzania czasem nabieramy umiejętności rozróżniania ważności i celowości naszych działań.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

finanse, oferta szkoleń

Zabezpieczenie kredytu - Wiele banków umożliwia zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej. W takim przypadku osoba ta w określony przez bank sposób, będzie uczestniczyła w kredycie jako pełnomocnik lub współkredytobiorca.

Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

oferta szkoleniowa, ubezpieczenia

garaż - budynek niemieszkalny, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

szkolenie dla firmy, budowlane

Ławy fundamentowe - Są głównymi elementami konstrukcji fundamentu, układa się je pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi budynku. Składają się z betonu uzbrojonego prętami stalowymi, mogą być wykonywane przy pomocy elementów prefabrykowanych.

Boczne przenoszenie dźwięku - Zjawisko przenoszenia dźwięków powietrznych (rozmowa, muzyka) lub/i uderzeniowych (kroki) przez przylegające do siebie przegrody budynku.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, hotel ślesin, konferencje