Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Zarządzanie projektem. sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, hotel konin, szkolenia konin, szkolenia dla firm, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe,szkolenia

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkoleń

Zarządzanie logistyczne

Szkolenie przeznaczone dla logistyków, kierowników zaopatrzenia i dystrybucji oraz produkcji. Główne cele szkolenia, to wskazanie uczestnikom przyczyn występowania zakłóceń w procesach zaopatrzeniowych z punktu widzenia logistyki, przekazanie wiedzy na temat rozwiązań usprawniających prowadzone działania, jak również doskonalenie umiejętności interpersonalnych mających decydujące znaczenie dla skuteczności współpracy z dostawcami (wybór, ocena i sposoby postępowania).

Coaching

jest to świadomie zaplanowany dwustronny proces, którego celem jest rozwój umiejętności pracownika. Coaching oparty jest na indywidualnej relacji coacha (trenera) i szkolonego. Coaching jest szyty na miarę - zawsze ściśle dopasowany do konkretnej organizacji, sytuacji, a przede wszystkim osoby, jej doświadczenia, planów i ambicji.

finanse, szkolenie zamknięte

Rekomendacja S - dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, zgodnie z którym banki nie tylko muszą w pierwszej kolejności proponować kredyty w złotówkach, ale i obliczać zdolność kredytową jak dla kredytu złotowego, nawet jeśli będzie on brany w walucie obcej.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń - Reprezentuje organy nadzorcze z ponad 100 państw. Opracowuje zasady i standardy w dziedzinie ubezpieczeń oraz organizuje szkolenia dla specjalistów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest stworzenie stabilnego, rzetelnego i efektywnego rynku ubezpieczeń, chroniącego interesy posiadaczy polis ubezpieczeniowych”. Stowarzyszenie jest kierowane przez Komitet Wykonawczy w skład którego wchodzi od 9 do 15 członków reprezentujących różne części świata. Komitet Wykonawczy reprezentuje IAIS na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie decyzje niezbędne do wykonania wyznaczonych zadań. Prezes KNUiFE od 1997 należy do Komitetu Wykonawczego IAIS reprezentując interesy nadzorów ubezpieczeniowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

szkolenie zamknięte, budowlane

Wilgotność względna - Stosunek ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej ilości pary jaką może przyjąć powietrze o danej temperaturze. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Zarządzanie projektem

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm aktualnie realizujących projekty lub planujących wdrożenie tego systemu pracy. Jest to propozycja dla praktyków biznesu, menedżerów, pracujących w różnej wielkości organizacjach, pomagająca skutecznie kierować pracą projektową. Szkol... » więcej

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla mężczyzn na stanowiskach: menadżerskich, kierowniczych, prowadzących działalność gospodarczą, oraz wykonujących zawody zaufania publicznego. Cele szkolenia: Dostarczenie uczestnikom teoretycznych i praktycznych umiejętności kreowania swojego wizerunku poprzez umiejętny dobór ubioru. K... » więcej

Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania

Korzyści dla uczestników szkolenia Nabycie umiejętności organizowania czasu pracy i delegowania zadań. Poznanie prawa pracy związanego z urlopami pracowniczymi oraz rodzajami umów, zasad archiwizacji dokumentacji firmowej. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu... » więcej

Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym

Korzyści dla uczestników szkolenia Wykorzystanie prostych i bardzo efektywnych narzędzi zarządzania wizualnego. Kompleksowe i wszechstronne podejście do codziennego zarządzania personelem na produkcji. Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające wysoką motywację członków zespołu produkcyjnego. Zastosowan... » więcej

Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka

Szkolenie, grupa docelowa: Osoby zainteresowane podjęciem pracy w biurze. Asystentki, sekretarki zainteresowane własnym rozwojem zawodowym. Cele szkolenia Wzmocnienie potencjału zawodowego osób zatrudnionych w biurze. Podniesienie efektywności pracy poprzez poznanie nowoczesnych metod realizacji zadań. Rozwój umiejętności współpracy z przełożonym. Korzyści dla Ucze... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia - ośrodki szkoleniowe

hotel mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, hotel ślesin, szkolenia zamknięte,szkolenia, hotel konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, konferencje, szkolenia ślesin, szkolenia konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, sale konferencyjne

szkolenia otwarte

Szkolenie: Kompetencje menadżerskie

W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje kompetencje z powszechnie wymaganym modelem, przećwiczyć umiejętności interpersonalne, aby stać się skuteczniejszymi w działaniu oraz sprawdzić czy posiadane dotychczas kompetencje są wystarczające, żeby skutecznie realizować cele, czy też są obszary nad którymi warto pracować. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie pożądanych umiejętności menedżerskich.

Program szkolenia

 • Wyzwania stojące przed obecnymi menedżerami.
 • Pojęcie kompetencji menedżerskich.
 • Klasyfikacja kompetencji menedżerskich.
 • Kluczowe kompetencje menedżerskie: przywództwo w organizacji, motywowanie, ocena i kontrola.
 • Komunikacja w kontaktach z pracownikami, zwierzchnikami i klientami firmy: rozwiązywanie konfliktów, postawa asertywna, konstruktywna krytyka.
 • Organizacja zasobów i delegowanie zadań i uprawnień.
 • Umiejętności analityczne.
 • Inicjatywa wraz z kreatywnością.
 • Umiejętności strategiczne i umiejętność wyznaczania celów do realizacji przez pracowników.
 • Wybór odpowiedniego stylu zarządzania.
 • Jak wydobyć z podwładnych to co najcenniejsze.
 • Odporność na stres i zarządzanie emocjami.

Metodyka szkolenia: wykład, konwersatorium, ćwiczenia, scenki rodzajowe.

Szkolenie: Telemerketing

Cel szkolenia

Na szkoleniu poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania, a także dowiedzą się, jakie są główne zagadnienia efektywnej sztuki sprzedaży przez telefon.

Jakie zadawać pytania, aby osiągnąć zamierzony efekt? Jak zainteresować klienta, aby po 2 minutach nie odłożył telefonu? Jak sprzedać produkt lub usługę przez telefon? Jak ominąć asystentkę broniącą dostępu do szefa? Jak poradzić sobie z niezadowolonym klientem?

Program szkolenia

 • Elementy wspierające pracę telemarketera: Zarządzanie czasem jako pomoc w wyższej efektywności; Najczęstsze błędy popełniane przez telemarketerów; Asertywność, na ile potrzebna jest w pracy telemarketera; Metody radzenia sobie z trudnymi klientami.
 • Sztuka telemarketingu: Cykl życia telemarketera; Siła i słabości telemarketingu; Charakterystyka zawodu telemarketera; Specyfika rozmowy przez telefon, sztuka mówienia obrazami; Efekt pierwszego wrażenia; Typy klientów i strategie ich obsługi.
 • Etapy procesu sprzedaży: Rodzaje i sposoby zadawania pytań; Ćwiczenia w zadawaniu pytań; Kandydat na klienta a klient; Etapy rozmowy telemarketingowej; Pierwsza prezentacja; Zastrzeżenia klienta; Metody radzenia sobie z zastrzeżeniami.
 • Proces sprzedaży telemarketingowej: Metody radzenia sobie ze strażnikami; Techniki aktywnego słuchania; Podstawowe bariery komunikacyjne; Ćwiczenia w aktywnym słuchaniu; Narzędzia komunikacji werbalnej; Czynniki wpływu na klienta; Różne punkty widzenia sprzedaży, od strony klienta i sprzedawcy.
 • Proces marketingu aktywnego: Sposoby zapisywania informacji o klientach, archiwizacja; Przygotowanie; Zimne telefony; Omówienie kroków.

Metodologia szkolenia

Studia przypadków, ćwiczenia ustne i pisemne, scenki, nagrania video i omówienie, burza mózgów, wykład.

Szkolenie: Sztuka motywacji

Na szkoleniu podpowiemy jak sprawić, by pracownicy w pełni i z zaangażowaniem wykorzystywali swój potencjał w pracy zawodowej i co leży u podłoża ich efektywnego działania. W trakcie szkolenia dostarczymy uczestnikom wiedzy z zakresu różnych teorii motywacji, aby skutecznie nauczyli się motywować siebie i swój zespół do wydajniejszej pracy. Szkolenie odpowie na pytania: Jak zmotywować pracownika by przekroczył czynniki, które go ograniczają? Czym jest motywacja i jak wpływa na każdego z nas?

ośrodki szkoleniowe

prawo, oferta szkoleniowa

Księga wieczysta - jeśli okaże się, że istnieje rozbieżność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, to treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną, z osobą uprawnioną według treści księgi, nabył własność lub inne prawo rzeczowe (tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Meldunek - wczasowicze i turyści - Osoba, która przybywa do domu wczasowego lub wypoczynkowego, pensjonatu, hotelu, motelu, domu wycieczkowego, pokoju gościnnego, schroniska, campingu lub na strzeżone pole biwakowe albo do innego podobnego zakładu, jest obowiązana zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Zameldowania dokonuje się u kierownika zakładu lub upoważnionej przez niego osoby. Osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno-wypoczynkowych poza wymienionymi zakładami jest zwolniona z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni.

finanse, szkolenie

linia kredytowa - to kredyt w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie zadłużenie limitu. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym automatycznie lub na wniosek klienta.

Podatek od oszczędności - podatek od oszczędności zwany podatkiem Belki jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązującym od 1 marca 2002 r. Stopa podatku wynosi 19% od zysku z inwestycji. Podatek banki pobierają z góry oddając do dyspozycji klienta zysk po opodatkowaniu. Zwolnione z tego podatku są otwarte fundusze emerytalne.

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia.

lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

oferta szkoleniowa, budowlane

Budynek gospodarczy - to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Szkolenia - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Kreowanie wizerunku dla mężczyzn. Szkolenie: Obsługa sekretariatu, profesjonalna asystentka. Szkolenie: Podstawy rachunkowości, finansów i zarządzania. Szkolenie: Zarządzanie projektem. Szkolenie: Zarządzanie zespołem pracowniczym w procesie produkcyjnym. szkolenia, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, hotel ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia ślesin, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, konferencje, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, szkolenia mikorzyn, szkolenia konin